Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Eigersund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 04.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 12.07.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.05.2022
FKB-Servitutt Historisk Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 12.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2022