Oppsummering av aktiviteten i Norge digitalt FDV-avtalen i kommunen i løpet av året i 03 Oslo

Tabellen under linker videre til kommunevise rapporter. Rapporten er generert 2023-09-04 06:11:47

KommuneLink til rapport
0301 OsloKommunerapport