Oversikt over Bygningsrapporter i 03 Oslo

Tabellen under viser status for siste rapporter kjørt i kommunene. Rapportene oppdateres månedlig eller oftere. Rapporten er generert 2024-05-20 06:11:24

KommuneLink til rapport
0301 OsloKommunerapport