Beregning av reduksjonsfaktor i 4225 Lyngdal

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301066298Bygning2023-12-11FAN: 6476324.00, Ø: 406271.10

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301297595Bygning2024-01-16RAN: 6435631.93, Ø: 381927.70

Rapporten er generert 2024-04-16 07:41