Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3911 Færder

Analysen er utført 2024-04-12 06:11:24

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3911 FærderbygningDyrkamark7HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3911 FærderbygningTakoverbygg0HTML-Rapport
3911 FærderbygningVeg0HTML-Rapport
3911 FærderbygningVann0HTML-Rapport
3911 FærderbygningspunktAnnenBygning0HTML-Rapport
3911 FærderannenBygningStor9HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3911 FærderbygningTiltak1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3911 FærderbygningspunktBygning0HTML-Rapport
3911 FærderbygningslinjerBygning0HTML-Rapport