Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 3909 Larvik

Analysen er utført 2024-07-17 06:11:24

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3909 LarvikbygningDyrkamark11HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3909 LarvikbygningTakoverbygg2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3909 LarvikbygningVeg0HTML-Rapport
3909 LarvikbygningVann0HTML-Rapport
3909 LarvikbygningspunktAnnenBygning1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3909 LarvikannenBygningStor13HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3909 LarvikbygningTiltak9HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3909 LarvikbygningspunktBygning0HTML-Rapport
3909 LarvikbygningslinjerBygning1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil