Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3816 Nome

Analysen er utført 2024-01-01 06:11:48

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3816 NometraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3816 NomeVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegavgrensningVegnett7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3816 NomevegMedium5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil