Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 3811 Færder

Analysen er utført 2024-01-01 06:11:48

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
3811 FærdertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
3811 FærderVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
3811 FærdervegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
3811 FærdervegnettVegref0 HTML-Rapport
3811 FærdervegMedium0 HTML-Rapport