Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1151 Utsira

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1151 UtsirabygningDyrkamark0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningTakoverbygg0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningVeg0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningVann0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningspunktAnnenBygning0HTML-Rapport
1151 UtsiraannenBygningStor4HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1151 UtsirabygningTiltak0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningspunktBygning0HTML-Rapport
1151 UtsirabygningslinjerBygning5HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil