Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1149 Karmøy

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1149 KarmøybygningDyrkamark22HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningTakoverbygg2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningVeg2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningVann0HTML-Rapport
1149 KarmøybygningspunktAnnenBygning1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøyannenBygningStor51HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningTiltak6HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningspunktBygning8HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1149 KarmøybygningslinjerBygning24HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil