Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1135 Sauda

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1135 SaudabygningDyrkamark23HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningTakoverbygg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningVeg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningVann0HTML-Rapport
1135 SaudabygningspunktAnnenBygning0HTML-Rapport
1135 SaudaannenBygningStor11HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningTiltak9HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningspunktBygning2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1135 SaudabygningslinjerBygning2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil