Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1134 Suldal

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1134 SuldalbygningDyrkamark48HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningTakoverbygg2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningVeg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningVann3HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningspunktAnnenBygning0HTML-Rapport
1134 SuldalannenBygningStor15HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1134 SuldalbygningTiltak0HTML-Rapport
1134 SuldalbygningspunktBygning0HTML-Rapport
1134 SuldalbygningslinjerBygning3HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil