Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1133 Hjelmeland

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1133 HjelmelandbygningDyrkamark50HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningTakoverbygg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningVeg5HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningVann1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningspunktAnnenBygning21HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandannenBygningStor21HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningTiltak2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1133 HjelmelandbygningspunktBygning0HTML-Rapport
1133 HjelmelandbygningslinjerBygning11HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil