Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1120 Klepp

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1120 KleppbygningDyrkamark51HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningTakoverbygg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningVeg1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningVann1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningspunktAnnenBygning34HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppannenBygningStor40HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningTiltak19HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningspunktBygning8HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1120 KleppbygningslinjerBygning4HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil