Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1114 Bjerkreim

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1114 BjerkreimbygningDyrkamark13HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningTakoverbygg0HTML-Rapport
1114 BjerkreimbygningVeg2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningVann1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningspunktAnnenBygning1HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimannenBygningStor25HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningTiltak13HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningspunktBygning17HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1114 BjerkreimbygningslinjerBygning0HTML-Rapport