Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 1101 Eigersund

Analysen er utført 2024-06-24 06:11:23

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
1101 EigersundbygningDyrkamark11HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningTakoverbygg0HTML-Rapport
1101 EigersundbygningVeg0HTML-Rapport
1101 EigersundbygningVann2HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningspunktAnnenBygning0HTML-Rapport
1101 EigersundannenBygningStor38HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
1101 EigersundbygningTiltak0HTML-Rapport
1101 EigersundbygningspunktBygning0HTML-Rapport
1101 EigersundbygningslinjerBygning7HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil