Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Karasjok

Geosynkronisering av plandata innført: 11.11.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2022 14.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 21.02.2023 24.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.11.2022 13.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering m/kontroll
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll Datasett klargjort for synkronisering.