Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kautokeino

Geosynkronisering av plandata innført: 15.11.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 31.03.2023 01.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 26.09.2022 30.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Datasett Regplan-igangsatt inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.03.2022 09.06.2022 Siste kontroll: 2022-03-25 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 02.01.2020 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 02.01.2020 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.