Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Balsfjord

Geosynkronisering av plandata innført: 05.09.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 18.09.2023 19.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 22.09.2022 19.01.2023 Siste kontroll: 2023-08-09 Status: Kontroll utført, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 22.09.2023 25.09.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold