Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Dyrøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 24.03.2017 04.06.2022 Siste kontroll: 2021-12-06 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 26.10.2020 04.09.2021 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 17.11.2015 09.06.2022 Siste kontroll: 2020-12-03 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.05.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold