Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Salangen

Geosynkronisering av plandata innført: 17.02.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 24.01.2019 07.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.03.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.02.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold