Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Tjeldsund

Geosynkronisering av plandata innført: 17.12.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.05.2022 04.10.2022 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.09.2020 05.03.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn to år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2022 02.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.05.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold