Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kvæfjord

Geosynkronisering av plandata innført: 29.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.03.2023 28.03.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 27.03.2023 07.06.2022 Vertikalnivå 2 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.03.2023 09.06.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 27.03.2023 09.06.2022 Datasett inneholder ingen data. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold