Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vadsø

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 03.08.2020 07.06.2022 Siste kontroll: 2021-05-28 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.09.2020 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-05-28 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 30.05.2022 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold