Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rindal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 31.08.2023 05.09.2023 Siste kontroll: 2023-09-04 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 12.09.2022 17.09.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn ett år gammelt!
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.07.2017 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-09-04 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold