Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åfjord

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.09.2022 23.09.2022 Siste kontroll: 2022-09-22 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 04.10.2022 05.10.2022 Siste kontroll: 2022-09-22 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold