Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ørland

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.11.2022 27.11.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-27 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2023-09-14 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.10.2022 12.09.2023 Siste kontroll: 2023-09-11 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.10.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-27 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 25.10.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-27 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold