Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ørland

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 02.11.2022 27.11.2022 Siste kontroll: 2022-11-25 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 21.10.2022 07.02.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 09.06.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold