Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Indre Fosen

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2024

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.06.2024 19.06.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 14.06.2024 15.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.03.2024 13.03.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 08.03.2024 09.03.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.