Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Inderøy

Geosynkronisering av plandata innført: 23.11.2022

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 03.07.2024 06.07.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 03.07.2024 04.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 03.07.2024 04.07.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 21.02.2024 22.02.2024 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold