Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Flatanger

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 06.05.2022 07.06.2022 Siste kontroll: 2022-06-03 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.06.2022 19.06.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold