Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Namsskogan

Geosynkronisering av plandata innført: 04.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 01.02.2023 03.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Datasett Regplan-igangsatt inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 22.12.2022 22.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.