Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Røyrvik

Geosynkronisering av plandata innført: 04.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.10.2023 06.11.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 20.10.2023 31.10.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.10.2023 01.11.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering