Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Verdal

Geosynkronisering av plandata innført: 28.01.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.03.2023 10.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.12.2022 11.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 13.03.2023 17.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 08.12.2022 11.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 30.11.2022 17.03.2023 Datasett klargjort for synkronisering.