Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Meråker

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.12.2023 04.01.2024 Siste kontroll: 2023-12-04 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 04.12.2023 03.01.2024 Siste kontroll: 2023-12-04 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.01.2023 23.01.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-10-20 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold