Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Selbu

Geosynkronisering av plandata innført: 13.06.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 27.06.2024 28.06.2024 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.07.2024 05.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 12.06.2019 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-01 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold