Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Skaun

Geosynkronisering av plandata innført: 11.12.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.04.2024 09.03.2022 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke tilgjengelig. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Distribusjon av siste versjon av datasett mangler på GeoNorge!
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.04.2024 11.07.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke tilgjengelig. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 13.06.2018 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2019-05-13 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2021-06-08 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste verifisering av datasettet med kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 02.07.2024 03.07.2024 Siste kontroll: 2024-07-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold