Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Midtre Gauldal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 23.04.2024 24.04.2024 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-04-23 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 19.04.2024 20.04.2024 Siste kontroll: 2024-04-19 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.04.2024 20.04.2024 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2024-04-19 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 19.04.2024 20.04.2024 Siste kontroll: 2023-10-23 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold