Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Midtre Gauldal

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 26.04.2023 29.04.2023 Siste kontroll: 2023-04-28 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 26.04.2023 03.05.2023 Siste kontroll: 2023-05-02 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.09.2023 08.09.2023 Siste kontroll: 2023-09-06 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 16.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.09.2023 08.09.2023
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold