Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Røros

Geosynkronisering av plandata innført: 15.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.07.2024 02.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.05.2024 16.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.01.2024 05.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 08.01.2024 12.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold