Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Oppdal

Geosynkronisering av plandata innført: 03.10.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 01.03.2023 01.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 03.03.2023 04.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 21.02.2023 24.02.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold