Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Osen

Geosynkronisering av plandata innført: 08.03.2024

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.03.2024 11.03.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 07.06.2024 08.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Regplan-igangsatt klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.03.2024 13.03.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 29.06.2021 01.11.2022 Siste kontroll: 2021-09-02 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting