Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Frøya

Geosynkronisering av plandata innført: 18.11.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.05.2024 14.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.05.2024 14.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.06.2023 02.07.2023 Siste kontroll: 2023-06-28 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.06.2023 02.07.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-28 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold