Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Trondheim

Geosynkronisering av plandata innført: 03.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 11.07.2024 14.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 11.07.2024 14.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 03.05.2016 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-06-06 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag