Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Gloppen

Geosynkronisering av plandata innført: 20.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.06.2024 25.06.2024 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 18.04.2024 19.04.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 30.09.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.