Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stad

Geosynkronisering av plandata innført: 20.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.07.2024 13.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 08.07.2024 09.07.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 05.06.2024 06.06.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 29.11.2023 02.12.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold