Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Bremanger

Geosynkronisering av plandata innført: 20.03.2023

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 11.06.2024 13.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.05.2024 22.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 04.01.2024 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll 16.04.2024 17.04.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 29.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering m/kontroll Datasett klargjort for synkronisering.