Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sunnfjord

Geosynkronisering av plandata innført: 12.11.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.06.2024 12.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.06.2024 12.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.06.2024 12.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.06.2024 12.06.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.11.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold