Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Årdal

Geosynkronisering av plandata innført: 06.02.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.05.2024 08.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.05.2024 08.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.11.2023 08.03.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.03.2024 08.03.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold