Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Masfjorden

Geosynkronisering av plandata innført: 17.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.02.2023 28.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 21.02.2023 24.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 10.10.2016 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold