Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Fedje

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.08.2022 14.08.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 31.05.2018 18.05.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold