Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Alver

Geosynkronisering av plandata innført: 28.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.05.2024 08.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 08.05.2024 08.05.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 17.05.2024 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.05.2024 17.05.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.